Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Contemplative Leadership for Entrepreneurial Organizations

av Nancy J. Eggert

Att försöka ändra ett paradigm innebär att ändra en persons hela världsbild - alla de grundläggande värderingar, tankar och uppfattningar som styr dennes handlingar. Det är med andra ord ingen enkel uppgift. Ändå är det precis det som författaren Nancy J. Eggert ordinerar alla som leder entreprenöriella organisationer att göra. I sin bok Contemplative Leadership for Entrepreneurial Organizations med undertiteln Paradigms, Metaphors and Wicked Problems utvecklar hon sitt resonemang. Hon menar att vi dagligen bombarderas med ”ondskefulla problem”, det vill säga problem till vilka vi inte kan finna slutgiltiga utan endast tillfälliga lösningar. Kanske ökar möjligheterna att handskas med dessa problem om vi finner alternativa paradigm, till exempel det som Eggert kallar det tankfulla, eller begrundande paradigmet. Inspirationen till sin teori finner hon såväl i vetenskap som i medeltida mystik.

Titel: Contemplative Leadership for Entrepreneurial Organizations
Författare: Nancy J. Eggert
Förlag: Quorum Books
Utgivningsår: 1998
ISBN: 1-56720-190-3


Mest lästa artiklar nu