Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Synchronicity – The Entrepreneur’s Edge

av Jessica Satori

Hur sammanträffanden påverkar de val vi gör är ämnet för boken Synchronicity – The Entrepreneur’s Edge av Jessica Satori. Hon menar att vi måste bli mer medvetna om att vardagliga händelser kan hjälpa oss att fatta viktiga beslut. I boken berättar en mängd entreprenörer om hur olika sammanträffanden har påverkat såväl utvecklingen av deras företag som deras liv i övrigt. Det handlar exempelvis om företagare som stått på ruinens brant men i exakt rätt tid fått ett kapitaltillskott från oväntat håll eller om personer som i helt andra sammanhang än affärsmässiga knutit en kontakt eller fått en idé som resulterat i ett företag. Ofta är det en kedja av händelser som leder till något positivt där varje länk ter sig helt slumpartad samtidigt som den är avgörande för utkomsten. Öppenhet, närvaro, sårbarhet och ärlighet är nyckelorden enligt författaren. Boken avslutas med en mängd övningar för den som vill utveckla sin förmåga att dra nytta av tillfälligheter som uppenbarar sig.

Titel: Synchronicity – The Entrepreneur’s Edge
Författare: Jessica Satori
Förlag: Butterworth Heinemann
Utgivningsår: 1999
ISBN: 0-7506-9925-6


Mest lästa artiklar nu