Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Enterprise and Small Business

av Sara Carter & Dylan Jones-Evans

I Enterprise and Small Business presenteras 23 artiklar som alla behandlar någon aspekt av företagande. Boken är indelad i tre delar där den första handlar om småföretagens sociala, kulturella och politiska omgivning. Den andra delen tar upp olika typer av företagande, till exempel familjeföretagande, teknikbaserat företagande, kvinnligt entreprenörskap, franchising och intraprenörskap. Här finns även det enda icke-brittiska bidraget, ett kapitel om entreprenörskapets psykologi av ekonomie doktor Frédéric Delmar, verksam vid Esbri. I den tredje och sista delen behandlas bland annat strategier, finansiering, marknadsföring, nätverk, tillväxt och internationalisering ur det lilla företagets perspektiv. Boken lämpar sig väl för studenter inom alla discipliner men även forskare och lärare.

Titel: Enterprise and Small Business
Författare: Sara Carter & Dylan Jones-Evans
Förlag: Pearson Education
Utgivningsår: 2000
ISBN: 0-201-39852-4


Mest lästa artiklar nu