Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Blackwell Handbook of Entrepreneurship

av Donald L Sexton & Hans Landström

Ambitionen i The Blackwell Handbook of Entrepreneurship är att världens främsta forskare inom entreprenörskapsområdet ska presentera hur forskningsfronten ser ut idag. Förhoppningen är sedan att doktorander och forskare som läser boken ska hitta inspiration till avhandlingar och fortsatta studier. Ett övergripande tema i boken är tillväxt. De första tjugo kapitlen har inordnats efter fyra huvudområden: metodologiska aspekter på internationell entreprenörskapsforskning, politiska implikationer för små och medelstora företag i olika länder, finansiering av tillväxt samt interna och externa tillväxtfaktorer. I det tjugoförsta och sista kapitlet ger bokens redaktörer förslag till fortsatt forskning inom de forskningsområden som ännu har vita fläckar.

Titel: The Blackwell Handbook of Entrepreneurship
Författare: Donald L Sexton & Hans Landström
Förlag: Blackwell Publishers
Utgivningsår: 2000
ISBN: 0-631-21573-5


Mest lästa artiklar nu