Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of Solidarity

av Charles Spinosa, Fernando Flores & Hubert L Dreyfus

När kan man påstå att människan verkligen lyckats? Enligt Charles Spinosa, Fernando Flores och Hubert L Dreyfus är det helt enkelt när vi skapar historia. I sin bok Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of Solidarity bjuder de på filosofiska resonemang om hur detta historieskapande går till. Författarnas definition av att skriva historia har ingenting med politiska handlingar eller krig att göra. Här avses i stället den historia som skapas när människor vinnlägger sig om att förändra det vardagliga, taget-för-givna, i sin omvärld. Ett utmärkt exempel på detta är entreprenörens arbete. Bokens titel skvallrar om en önskan att blottlägga nya världar – om inte annat innebär den i alla fall ett nytt och intressant sätt att betrakta entreprenörskapet.

Titel: Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of Solidarity
Författare: Charles Spinosa, Fernando Flores & Hubert L Dreyfus
Förlag: The MIT Press
Utgivningsår: 1997
ISBN: 0-262-19381-7


Mest lästa artiklar nu