Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Educating Entrepreneurs for Wealth Creation

av Michael G Scott, Peter Rosa & Heinz Kland

Vid Stirling University i Skottland hölls 1994 konferensen Internationalizing Entrepreneurship Education and Training. Ett urval av de uppsatser som presenterades där har nu samlats i Educating Entrepreneurs for Wealth Creation. Boken inleds med en diskussion kring de tre möjligheter vi har att sammanföra utbildning med företagande: vi kan utbilda om, genom eller för företagande. Frågan är om entreprenörskapsutbildning verkligen kan leda till att det ekonomiska välståndet ökar? Om ja, hur bör utbildningen i så fall vara utformad? Bokens artiklar diskuterar en mängd aspekter på ämnet entreprenörskapsutbildning. Den erbjuder intressant läsning för såväl de som själva arbetar med utbildning som de som fattar beslut om utbildningar. Författarna kommer företrädesvis från de europeiska länderna.

Titel: Educating Entrepreneurs for Wealth Creation
Författare: Michael G Scott, Peter Rosa & Heinz Kland
Förlag: Ashgate
Utgivningsår: 1998
ISBN: 1-85972-185-0


Mest lästa artiklar nu