Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Mindre företag blir internationella – Marknadsföring i nätverk

av Susanne Hertz & Lars-Gunnar Mattsson

Internationalisering innebär för många små och medelstora företag ett sätt att skapa tillväxt. Ibland kan internationaliseringen till och med vara nödvändig för företagets överlevnad. Samtidigt innebär det en ökad risk att satsa på en internationell marknad. Oundvikligt är också att företaget stöter på en mängd nya problem. Susanne Hertz och Lars-Gunnar Mattsson tar i sin bok Mindre företag blir internationella – Marknadsföring i nätverk upp just detta. Deras utgångspunkt är att mindre företags internationalisering inte enbart beror på förhållanden inom själva organisationen. Hur omgivningens – i form av kunder, leverantörer och andra aktörers - utveckling och internationaliseringsprocesser ser ut är minst lika viktiga faktorer. Hänsyn måste alltså tas till hela marknadsnätverket. Boken lämpar sig väl som kurslitteratur men är även intressant för de som arbetar med företags internationalisering.

Titel: Mindre företag blir internationella – Marknadsföring i nätverk
Författare: Susanne Hertz & Lars-Gunnar Mattsson
Förlag: Liber ekonomi
Utgivningsår: 1998
ISBN: 91-47-04010-6


Mest lästa artiklar nu