Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Familjeföretagande: affärer och känslor

av Ethel Brundin, Anders W Johansson, Bengt Johannisson, Leif Melin & Mattias Nordqvist

Familjeföretagande: affärer och känslorI Familjeföretagande: affärer och känslor bidrar 19 forskare med en aktuell kunskapsöversikt. Boken är indelad i tre delar: Organisering av familjeföretagande, ägarskiftets mänskliga ansikte samt spänningar och maktförhållanden i familjeföretag. Kapitlen handlar bland annat om familjedynastier, bolagsstyrning, kvinnors företagsidentitet, socialt kapital, ögonblickets magi och känsloregler. Författarna diskuterar svenska förhållanden med förankring i egen och internationell forskning. De beskriver bland annat de dualiteter som gör familjeföretag så speciella: Mixen av familjeliv och business, kärlek och konflikter, tradition och förnyelse. Det som ibland ses som svagheter kan – rätt förvaltat – visa sig vara styrkor i det långa loppet. Boken är en samproduktion mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet. Redaktörer är Ethel Brundin, Anders W Johansson, Bengt Johannisson, Leif Melin och Mattias Nordqvist. Boken avslutas med reflektioner från praktikerna Kristina Alsér och Bert-Inge Hogsved.

Titel: Familjeföretagande: affärer och känslor
Författare: Ethel Brundin, Anders W Johansson, Bengt Johannisson, Leif Melin & Mattias Nordqvist
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-86949-19-8


Mest lästa artiklar nu