Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation och företagsförnyelse

av Stig Ottosson

"Vi lever i ett tidevarv där all känd kunskap numera sägs fördubblas på tio år. Med ökad kunskap ökar också förändringsbenägenheten i samhället och vi kommer allt längre bort från det trygga industrisamhället som vi varit vana vid under hela 1900-talet." Så börjar professor Stig Ottosson sin bok Innovation och företagsförnyelse. Genom att sätta hela innovationsprocessen, från idé till etablering och expansion, i relation till samhället i övrigt förmedlar han en verklighetsförankrad bild av hur det faktiskt går till att starta företag. Boken ska användas i undervisningen på flera högskolor men passar lika bra för praktiker.

Titel: Innovation och företagsförnyelse
Författare: Stig Ottosson
Förlag: Tervix AB
Utgivningsår: 1997
ISBN: 91-630-5709-3


Mest lästa artiklar nu