Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Technology, Innovation and Enterprise: the European experience

av Dylan Jones-Evans & Magnus Klofsten

Små teknikbaserade företag har haft en stark utveckling de senaste åren. Spinoff-effekterna har visat sig på flera områden, bland annat genom ökad sysselsättning och fler företag. I boken Technology, Innovation and Enterprise ger tio forskare, varav fyra från Sverige, sin syn på de små innovativa teknikföretagen. De fyra svenskarna är Besrat Tesfaye, Magnus Klofsten, Maria Lindqvist och Åsa Lindholm Dahlstrand. Bidragen beskriver olika aspekter på företagsutveckling och innovationsprocessen, företagens tillväxt, olika typer av nätverkande aktiviteter och olika strategier som tillämpas när företaget startas.

Titel: Technology, Innovation and Enterprise: the European experience
Författare: Dylan Jones-Evans & Magnus Klofsten
Förlag: Macmillan Press, Storbritannien
Utgivningsår: 1997
ISBN: 0-333-67396-4


Mest lästa artiklar nu