Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurship and Small Business Research in Europe

av Hans Landström, Hermann Frank, José Veciana

Visste du att 98 procent av företagen på Irland har färre än 50 anställda? Eller att forskning inom småföretag och entreprenörskap har väldigt låg status i Danmark? Det och mycket mer får man veta i boken Entrepreneurship and Small Business Research in Europe. Forskare från 16 europeiska länder beskriver hur forskningen på området ter sig i respektive land; när den började, vilka resultat som framkommit, vilken genomslagskraft forskningen har fått, geografisk och demografisk spridning, vilka skolor och institutioner som är engagerade och så vidare. Boken är en guldgruva för dig som vill få ett samlat grepp om småföretagsforskningen i Europa. Sveriges bidrag är skrivet av Bengt Johannisson, Högskolan i Växjö och Hans Landström, Högskolan i Halmstad.

Titel: Entrepreneurship and Small Business Research in Europe
Författare: Hans Landström, Hermann Frank, José Veciana
Förlag: Avebury, Storbritannien
Utgivningsår: 1997
ISBN: 1-85972-632-1


Mest lästa artiklar nu