Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år

av Magnus Klofsten

Vad är det som avgör om ett nystartat företag ska bli lönsamt och stabilt? Magnus Klofsten, docent vid Linköpings universitet, har i sin forskning koncentrerat sig på de så kallade hundåren i en företags liv. Han menar att utvecklingen de två första åren är kritisk för företagets överlevnad på sikt. Detta har utmynnat i Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. En bok som på en konkret säte tar upp problematiken en nystartat företag ställs inför. I boken presenteras tre verkliga företag, alla med olika - men utomordentligt goda - förutsättningar. Utifrån sin modell av affärsplattformen med dess åtta grundstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kunder samt övriga relationer visar författaren på skillnader mellan de tre företagen.

Titel: Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år
Författare: Magnus Klofsten
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 1998
ISBN: 91-7150-721-3


Mest lästa artiklar nu