Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Entrepreneurial Society

av Robert Gavron, Marc Cowling, Gerald Holthan & Andrea Wesrall

Hur kan ett samhälle förändras till att bli mer entreprenöriellt? Vad kan staten göra för att uppmuntra och stötta blivande entreprenörer? Många anser att teknologiska framsteg och därigenom minskad arbetslöshet kan komma till stånd om dessa frågor besvaras. I rapporten The Entrepreneurial Society har de entreprenöriella aktiviteterna i Storbritannien kartlagts. Författarna har sedan jämfört dessa med hur situationen ser ut i USA, Japan, Frankrike och Tyskland. Utifrån detta ges råd och rekommendationer som syftar till att göra Storbritannien till ett mer entreprenörvänligt samhälle. Boken vänder sig till såväl privata och stadiga aktörer inom småföretagsområdet som till utbildningsväsendet och finansiärer.

Titel: The Entrepreneurial Society
Författare: Robert Gavron, Marc Cowling, Gerald Holthan & Andrea Wesrall
Förlag: Institute for Public Policy Research
Utgivningsår: 1998
ISBN: 1-86030-063-4


Mest lästa artiklar nu