Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Entrepreneurial Process: Economic growth, men, women, and minorities

av Paul D. Reynolds & Sammis B. White

Den entreprenöriella processen med fokus på företagets tidiga liv är föremål för flertalet studier, så även i den amerikanska The Entrepreneurial Process av Paul Reynolds och Sammis White. Förutom detta behandlas även två mer specifika områden, nämligen kvinnors respektive etniska minoriteters entreprenörskap. Vad skiljer då kvinnors förutsättningar att starta företag från mäns? Författarna menar att problematiken i stora drag är densamma oavsett kön, men tendensen att kvinnor har svårare att uppbringa nödvändiga finansiella resurser kan skönjas. Studier av olika etniska gruppers entreprenörskap visar dels att invandrare är benägna att starta egna företag i sin nya hemland, dels att vissa etniska grupper har större representation bland entreprenörer än andra.

Titel: The Entrepreneurial Process: Economic growth, men, women, and minorities
Författare: Paul D. Reynolds & Sammis B. White
Förlag: Quorum Books
Utgivningsår: 1997
ISBN: 1-56720-012-5


Mest lästa artiklar nu