Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Advances in Entrepreneurship, firm emergence, and growth

av Jerome A. Katz

I Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth kan temat sägas vara omvälvning. Boken täcker en rad områden. Bland annat teknologibaserar entreprenörskap, ekonomisk utveckling, identifiering av möjligheter samt internationellt entreprenörskap. I den sistnämnda menar författarna att teknologiska förändringar och ökad globalisering förändrar branschkonkurrensens utseende och alt detta är något som entreprenörer bör dra nytta av. Faktorer som uppmuntrar och underlättar entreprenörens expansion till andra länder tas upp. Samtidigt uppmanas entreprenören till eftertanke då tidigare studier visat att små, nischade företag oftare misslyckas med sin internationalisering än större med fler verksamhetsgrenar.

Titel: Advances in Entrepreneurship, firm emergence, and growth
Författare: Jerome A. Katz
Förlag: JAI Press
Utgivningsår: 1997
ISBN: 0-7623-0003-5


Mest lästa artiklar nu