Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Att växa eller inte: organisationskunskap för småföretagare

av Tomas Brytting

Företaget som barn, dvärg eller pygmé? Det är den terminologi som används för att diskutera tillväxt eller avsaknad av sådan i mindre företag i boken Att växa eller inte - organisationskunskap för småföretagare. Tomas Brytting, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar ett lite annorlunda sätt att se på småföretag. Barnföretag utgörs av unga företag som växer. Dvärgföretag är de företag som med lämpliga åtgärder skulle kunna växa, medan gruppen pygméföretag innefattar företag där verksamheten med fördel bedrivs i liten skala. Boken innehåller konkreta förslag på hur dessa typföretag kan organiseras och utvecklas. Avslutningsvis redovisas ett exempel på hur en kommun bedrivit framgångsrik småföretagsutveckling.

Titel: Att växa eller inte: organisationskunskap för småföretagare
Författare: Tomas Brytting
Förlag: Idé&Norm
Utgivningsår: 1998
ISBN: 91-630-6532-0


Mest lästa artiklar nu