Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Snabbmat i automat: småföretagandets villkor

av Karl Gratzer

Småföretaganders villkor kring sekelskiftet och framåt är temat i boken Snabbmat i automat av Karl Gratzer, forskare vid ESBRI. En hel bransch, automatrestauranger, har rekonstruerats genom ett mycket omfattande arbete. Automatrestaurangerna innebar att kunderna serverade sig själva ur automatens luckor som efterhand fylldes på med tallrikar från köket. Branschens utveckling relateras till den makroekonomiska utvecklingen och det regelverk som omgav företagen i början av seklet. Frågor som belyses i boken är bland annat hur företagen finansierades, vilka typer av företagare som var framträdande under olika faser i branschens livscykel, vilken roll entreprenörer spelade samt vilka villkoren för kvinnligt företagande var.

Titel: Snabbmat i automat: småföretagandets villkor
Författare: Karl Gratzer
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 1998
ISBN: 91-7150-698-5


Mest lästa artiklar nu