Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Entreprenörskapets psykologi

av Frédéric Delmar

Hur påverkar entreprenörens beteende företagets tillväxt och ekonomiska utveckling? Varför förblir en del företag små, medan andra växer? De frågorna försöker Frederic Delmar besvara i boken Entreprenörskapets psykologi, en popularisering av hans avhandling Entrepreneurial Behavior and Business Performance. Utgångspunkten i boken är att den forskning som studerat entreprenörens personlighet har haft ett alldeles för smalt fokus. Betydelsefulla faktorer såsom intellektuell kapacitet och motivation har i stort sett ignorerats. Med hjälp av modern psykologisk teori visar Delmar hur känslor, attityder, värderingar med mera påverkar entreprenörens beteende och följaktligen företagets utveckling.

Titel: Entreprenörskapets psykologi
Författare: Frédéric Delmar
Förlag: Alhambra Pocket Encyklopedi
Utgivningsår: 1997
ISBN: 91-88992-17-9


Mest lästa artiklar nu