Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Informal venture capital: investors, investments and policy issues in Finland

av Annaretta Lumme, Colin Mason & Markku Suomi

Företagsänglar - finns de? Ja, åtminstone i vårt östra grannland Finland om man får tro författarna till Informal Venture Capital. I takt med att bankerna blir mindre riskbenägna måste entreprenörer och småföretagare allt oftare förlita sig på den informella riskkapitalmarknaden och vända sig till privata investerare. I bokens första del presenteras resultaten från en studie av ett sextiotal aktiva respektive potentiella finska företagsänglar. Variabler som undersöks är till exempel vilka motiv de haft för sina investeringar och relationen till andra investerare. I bokens andra del redogörs för hur företagsänglarna på bästa sätt kan uppmuntras till att i högre grad bidra med dels finansiella medel, dels expertis. Exempelvis föreslås modeller som förbättrar informationsflödet mellan investerare och entreprenörer och som ökar möjligheterna för flera företagsänglar att samarbeta.

Titel: Informal venture capital: investors, investments and policy issues in Finland
Författare: Annaretta Lumme, Colin Mason & Markku Suomi
Förlag: Kluwer Academic Publishers
Utgivningsår: 1998
ISBN: 0-7923-8111-4


Mest lästa artiklar nu