Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business

av Simon Bridge, Ken O'Neill & Stan Cromie

Företagsamhet, entreprenörskap och småföretag är begrepp som idag ingår naturligt i många människors vokabulär. Frågan är om begreppens verkliga innebörd är lika spridd? Understanding Enterprise, Entrepreneurship & Small Business ger inte praktiska råd och rekommendationer till personer i färd med att starta egna företag, utan vänder sig till dem som är intresserade av att få en djupare förståelse för ämnet. Den första delen av tre ägnas åt företagsamheten och behandlar vilka olika betydelser begreppet har, vilken roll det omgivande klimatet spelar för företagsamheten, samt hur företagsamt beteende hos individer kan förklaras. I den andra delen slås fast att små företag inte bara är mindre versioner av större företag utan att de i själva verket har speciella särdrag. Även tillväxtföretag och intraprenörskap diskuteras i denna del. Bokens tredje del tar upp hur myndigheter kan agera för att uppmuntra företagandet.

Titel: Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business
Författare: Simon Bridge, Ken O'Neill & Stan Cromie
Förlag: MacMillan Business
Utgivningsår: 1998
ISBN: 0-333-68348-X


Mest lästa artiklar nu