Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Ägarskiften i företag

av Sven-Erik Johansson & Marlene Falk

Hur ska ett ägarskifte gå till för att minimera de problem som kan uppstå? I boken Ägarskiften i företag av professor Sven-Erik Johansson och ekonomie magister Marlene Falk identifieras de problem som kan uppstå vid ett ägarskifte i små och medelstora företag. Ett av de mest överskuggande problemen är att företagaren inte planerat för detta i händelse av till exempel sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Vad kan då göras? God planering och framförhållning är bland det viktigaste. Svaret är lika enkelt som självklart, men som de flesta självklara saker betydligt svårare i verkligheten. Framförallt mot bakgrund av att ägarskiften ofta för med sig mycket starka känslor. Det senare är också en av de frågor som diskuteras i boken. Därutöver behandlas frågor om styrelsens roll, finansiering och skattemässiga effekter. Boken avslutas med att några framgångsrika fall av ägarskiften beskrivs.

Titel: Ägarskiften i företag
Författare: Sven-Erik Johansson & Marlene Falk
Förlag: Ekerlids Förlag
Utgivningsår: 1998
ISBN: 91-88595-18-8


Mest lästa artiklar nu