Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting

av Karin Berglund, Bengt Johannisson & Birgitta Schwartz

Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, PromotingSamhällsentreprenörskap trotsar uppdelningen mellan privat, publikt och icke-vinstdrivande, och utmanar deras olika logiker. Samtidigt är det ofta en korsning mellan de tre sektorerna och involverar i stort sett hela samhället. I Societal Entrepreneurship tränger nio svenska entreprenörskapsforskare in i fenomenets mörka och ljusa sidor. De ger en bild bortom den som populariserats i medierna, där framgång, berömmelse och tillväxt skapat rubriker. Ett flertal närgångna studier presenteras, liksom entreprenörskapets plats i skolsystemet – från förskola till universitet. Bokens övergripande tema handlar om positionering gentemot andra bilder av kollektivt entreprenörskap, och förslag ges på sätt att implementera och stödja den här sortens företagande i ännu större utsträckning än i dag. Boken riktar sig främst till forskare och studenter.

Titel: Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting
Författare: Karin Berglund, Bengt Johannisson & Birgitta Schwartz
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-1-78100-632-0


Mest lästa artiklar nu