Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

av Anita Du Rietz

Kvinnors entreprenörskap under 400 årGenom att låta oss fascineras av företagare från förr kan vi bli inspirerade till företagsmöjligheter i samtiden. I en ny bok på över 500 sidor gör nationalekonomen Anita Du Rietz en djupdykning i kvinnors företagsamhet.

I boken Kvinnors entreprenörskap under 400 år tar Anita Du Rietz med läsaren på en historisk resa genom förvånande många yrkesgrupper där kvinnor verkat. För trots rigorösa regelsystem och kvinnors underordning i såväl hushåll som företagande, kunde kvinnor försörja sig och sina familjer som egenföretagare redan på 1600-talet.

Kvinnor har inte bara verkat som sömmerskor och barnmorskor utan även inom branscher som import, industri och jordbruk. Margareta Hybertsson, vars make arrenderade Stockholms skeppsgård 1625, var själv affärskvinna. Hon köpte bland annat skeppsvirke av fru Brita Bååt och ektimmer från fru Anna Kyle.

Författaren vill ge en bredare bild än vad tidigare historieskrivning gett, där kvinnors karriärväg gått från slavande piga till anställd lönearbetare. Hon menar att kvinnor aktivt bidrog till företagandets revolution vid mitten av 1800-talet. Du Rietz diskuterar också skiftet från entreprenörskap till anställningar vid 1900-talets mitt.

Boken, som är rikt illustrerad, skildrar i flertalet exempel adelns, medel- och underklassens företagande kvinnor.

Titel: Kvinnors entreprenörskap under 400 år
Författare: Anita Du Rietz
Förlag: Dialogos
Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-7504-257-2


Mest lästa artiklar nu