Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation as Usual: How to Help Your People Bring Great Ideas to Life

av Paddy Miller & Thomas Wedell-Wedellsborg

Innovation as Usual: How to Help Your People Bring Great Ideas to LifeI stället för att åka iväg på konferens och brainstorma fram idéer en gång om året kan innovation vara något som händer varje dag på ditt företag. Det anser författarna till boken Innovation as Usual, en lärobok i hur man integrerar innovativt tänkande i de anställdas vardag. Det handlar inte om att påverka människors tankesätt, utan om att förändra hela systemet. Och att hitta rutiner för att uppmuntra eftersträvansvärda beteenden. I boken presenteras ett system för att ta tillvara innovationstankar och beteenden. Det kallas 5+1. De fem värdena, som ska kombineras med envist framhärdande, är: fokusera, samverka, justera, välja och ”stealthstorm”. Det sista kan översättas som insmugen brainstorming, ett slags politiskt navigationssystem som gör det möjligt att hantera innovativa idéer i större bolag.

Titel: Innovation as Usual: How to Help Your People Bring Great Ideas to Life
Författare: Paddy Miller & Thomas Wedell-Wedellsborg
Förlag: Harvard Business Review Press
Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-1-4221-4419-0


Mest lästa artiklar nu