Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Social Entrepreneurship – Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions

av Anders Lundström, Chunyan Zhou, Yvonne von Friedrichs & Elisabeth Sundin

Social Entrepreneurship – Leveraging Economic, Political, and Cultural DimensionsEntreprenörskap utmanar per definition föreliggande ordning. Det handlar om att med öppet sinne utforska nya idéer och hitta nya sätt att kombinera resurser. Inte minst inom den sociala sfären.

Den ständiga strömmen av initiativ, speciellt inom socialt entreprenörskap, utmanar och är ibland svår att kategorisera. Det menar Malin Gawell, en av 23 forskare från nio olika länder, som delar med sig av sin kunskap om socialt entreprenörskap i boken Social Entrepreneurship – Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions.

Gawell menar att socialt entreprenörskap är svårdefinierat, inte bara som forskningsfält, utan även för praktiker och politiker. Därför är det viktigt med fördjupad kunskap och diskussion, vilket boken vill främja.

Första delen uppmuntrar läsaren att ompröva sina föreställningar om socialt företagande genom att titta på hur det utvecklats genom åren. Författarna vill bredda definitionen samt titta på socialt entreprenörskap i teori och praktik.

Del två handlar om att implementera socialt entreprenörskap, på olika platser och i olika sammanhang. Del tre tar upp hur det sociala entreprenörskapet institutionaliserats och del fyra hur det följer med oss in i framtiden.

Titel: Social Entrepreneurship – Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions
Författare:  Anders Lundström, Chunyan Zhou, Yvonne von Friedrichs & Elisabeth Sundin
Förlag: Springer
Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-3-319-01395-4


Mest lästa artiklar nu