Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Women and Entrepreneurship – Female Durability, Persistence and Intuition at Work

av Beatrice E Avolio Alecchi & Mirjana Radovic-Markovic

Women and Entrepreneurship – Female Durability, Persistence and Intuition at WorkBeatrice Avolio Alecchi och Mirjana Radovic-Markovic vill bidra till förståelsen för kvinnor som entreprenörer. Vad motiverar dem? Vilka utmaningar och motgångar möter de? Några utmaningar som tas upp är finansiering, avsaknad av utbildning och brist på självförtroende. Även maken/partnern behandlas under det här avsnittet. Tonvikten i Women and Entrepreneurship ligger på nyligen utvecklade länder, och på företagande som kan hjälpa kvinnor och familjer ur fattigdom: entreprenörskap på landsbygden, virtuellt entreprenörskap och företagande som kan skötas från hemmet. Resultaten baseras på en studie från Sydamerika. Författarna menar att den ökande andelen kvinnor i affärslivet har lett till andra sätt att tänka kring strategi, och till nya affärsmodeller. En viktig aspekt som tas upp är att kvinnors rättigheter fortfarande inte är självklara på många håll i världen.

Titel: Women and Entrepreneurship – Female Durability, Persistence and Intuition at Work
Författare: Beatrice E Avolio Alecchi & Mirjana Radovic-Markovic
Förlag: Gower
Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-1-4094-6618-5


Mest lästa artiklar nu