Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Understanding the Myth of High Growth Firms. The Theory of the Greater Fool

av Malin Brännback, Alan L Carsrud & Niklas Kiviluoto

Understanding the Myth of High Growth Firms. The Theory of the Greater FoolUtgångspunkten i Understanding the Myth of High Growth Firms är att det finns en världsomspännande besatthet av tillväxt. Men, menar Brännback, Carsrud och Kiviluoto, mytbildningen är minst lika stor som besattheten. De berättelser som lyfts i medierna handlar ofta om företagen som växer mest och snabbast. Tillväxt ses som något automatiskt bra, som ett självklart bevis på framgång och som det enda som skiljer ”entreprenörskap” från ”småföretagande”. Lönsamhet och hållbarhet, däremot, glöms ofta bort. Synen finns bland policymakare, akademiker, finansiärer och hos entreprenörerna själva. Författarna vill i stället slå ett slag för tillväxt som präglas av hållbarhet och lönsamhet. De poängterar också att tillväxt kräver ledarskap och organisation. Man kan inte överleva på bara tillväxt – i alla fall inte så länge.

Titel: Understanding the Myth of High Growth Firms. The Theory of the Greater Fool
Författare: Malin Brännback, Alan L Carsrud & Niklas Kiviluoto
Förlag: Springer
Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-1-4614-9456-0


Mest lästa artiklar nu