Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori

av Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler & Gudrun Svedberg

Entreprenöriellt lärande – i praktik och teoriEntreprenörskap i skolan har diskuterats länge nu, och står inskrivet i läroplanen. Ändå finns ingen enhetlig definition. Enligt författarna till Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori handlar den entreprenöriella skolan om sådant som bidrar till elevernas kreativitet, handlingskraft, initiativförmåga och motivation. Undervisningen ska på så sätt upplevas som meningsfullare. Författarna lyfter bland annat lärandets sociala aspekter och vikten av att känna ett känslomässigt engagemang. Boken är uppbyggd kring fallbeskrivningar – med efterföljande reflektioner – från för-, grund-, sär- och gymnasieskolan. Den riktar sig i första hand till pedagoger och fallen är tänkta att kunna sättas i relation till den egna undervisningen. Målet är att koppla ihop teori och praktik, och göra den entreprenöriella lärprocessen mer åtkomlig och förståelig.

Titel: Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori
Författare: Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler & Gudrun Svedberg
Förlag: Liber
Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-91-47-11440-5


Mest lästa artiklar nu