Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Women’s Entrepreneurship in the 21st Century – An International Multi-Level Analysis

av Kate V Lewis, Colette Henry, Elizabeth J Gatewood & John Watson

Women’s Entrepreneurship in the 21st Century – An International Multi-Level AnalysisJaktgudinnan Diana är symbolen för ett globalt forskarnätverk som vill öka kunskapen om kvinnors företagande. Via internationella konferenser, en vetenskaplig tidskrift och en rad böcker kommuniceras forskningsresultaten. Den senaste i ordningen är Women’s Entrepreneurship in the 21st Century. Boken tillkom efter Dianakonferensen 2012 som arrangerades i Australien. I de 14 kapitlen får läsaren inblick i de villkor som råder för företagsamma kvinnor i länder som Vietnam, Japan, USA, Frankrike, Slovenien, Bangladesh, St Lucia och Polen. Boken innehåller såväl jämförelser mellan olika nationella, entreprenöriella ekosystem som studier på företags- respektive individnivå. Diamanto Politis, Jonas Gabrielsson och Åsa Lindholm Dahlstrand granskar i sitt kapitel svenska inkubatorer utifrån ett genusperspektiv.

Titel: Women’s Entrepreneurship in the 21st Century – An International Multi-Level Analysis
Författare: Kate V Lewis, Colette Henry, Elizabeth J Gatewood & John Watson
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-1-78254-460-9


Mest lästa artiklar nu