Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare

av Bengt Johannisson & Caroline Wigren-Kristoferson

Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyareEntreprenörskap kan yttra sig på många sätt, på många håll i samhället. Inte sällan utmanar entreprenörer etablerade normer. Ibland går de långt utanför normerna och blir rent kriminella. ”[…] entreprenörskap kan ses som en granne till civil olydnad”, skriver Bengt Johannisson och Caroline Wigren-Kristoferson i Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare. Bokens fokus ligger på åtta porträtt av det författarna kallar för radikala entreprenörer, bland andra Lars Vilks, Bert Karlsson och Margareta Dellefors. Tilde Björfors berättar om hur hon grundade Cirkus Cirkör. Lärdomarna i boken kopplas till utbildningsområdet, speciellt till lärarhögskolan, vårdutbildningar och program inom kultursektorn. Konkreta, praktiskt inriktade övningar som kan användas i utbildningarna ingår också.

Titel: Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare
Författare: Bengt Johannisson & Caroline Wigren-Kristoferson
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2015
ISBN: 978-91-44-09260-7


Mest lästa artiklar nu