Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

The Entrepreneurial University. Context and institutional change

av Redaktörer Lene Foss & David V Gibson

The Entrepreneurial University. Context and institutional changeAllt större hopp sätts till universitet och högskolor som tillväxtmotorer. Och allt fler lärosäten vill bli mer entreprenöriella. Men hur bär de sig åt? The Entrepreneurial University innehåller fallbeskrivningar från USA, Storbritannien, Sverige, Finland och Norge. Två lärosäten per land presenteras, en blandning av små och stora, nya och etablerade samt regionala och urbana skolor. Några är mer forskningsfokuserade, medan andra lutar starkt på utbildningsbenet. I berättelserna träder en rad utmaningar och lösningar fram. I strävan efter att bli ”det entreprenöriella universitetet” har lärosätena utvecklat program för kommersialisering, lanserat entreprenörskapsutbildningar, ingått partnerskap med industrin, och byggt upp en entreprenöriell kultur. De svenska exemplen hämtas från Chalmers och Lunds universitet. Redaktörer för boken är Lene Foss och David Gibson.

Titel: The Entrepreneurial University. Context and institutional change
Författare: Redaktörer Lene Foss & David V Gibson
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2015
ISBN: 978-1-138-83077-6


Mest lästa artiklar nu