Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Marknadsföring – Vetenskap och praktik

av Per Frankelius, Charlotte Norrman & Anders Parment

Marknadsföring – Vetenskap och praktik”Marknadsföring är lika mycket en konst som en vetenskap”, konstaterar Per Frankelius, Charlotte Norrman och Anders Parment inledningsvis i Marknadsföring – Vetenskap och praktik. De har skrivit en lärobok i marknadsföring som inte bara handlar om att sälja, utan även plockar in ekologiska och sociala aspekter. Allt handlar om att förstå kunden och vad som påverkar marknaden: Vad har kunden för problem? Hur kan vi lösa det – vilken nytta bör vi skapa? Vad gör våra konkurrenter? Och vilka omvärldsfaktorer påverkar? Författarna går igenom centrala teorier inom områden som affärsmodeller, konsumentbeteende, varumärken och prissättning. Boken innehåller en mängd exempel från både storföretag och egenföretagare. Under vinjetten ”praktik” finns såväl Kolmårdens djurpark som Clear Channel, Saltå kvarn, Dupont, DJ Anneli och Alfa Laval.

Titel: Marknadsföring – Vetenskap och praktik
Författare: Per Frankelius, Charlotte Norrman & Anders Parment
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2015
ISBN: 978-91-44-10527-7


Mest lästa artiklar nu