Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

av David Smallbone, Markku Virtanen & Arnis Sauka

Entrepreneurship, Innovation and Regional DevelopmentInnovationsprocesser i Ukraina. Specialisering som en utvecklingsmöjlighet på den polska landsbygden. Entreprenörskapspolicy i Irland. Och entreprenöriell aktivitet i Ryssland. Det är några av ämnena som avhandlas i Entrepreneurship, Innovation and Regional Development. Redaktörerna David Smallbone, Markku Virtanen och Arnis Sauka konstaterar att bokens kapitel innehåller många konstruktiva förslag som kan öka den regionala utvecklingen och förbättra för småföretagen. Men de ser också många policyutmaningar. Flera av länderna som diskuteras saknar entreprenörskapsvänliga ramverk. Deras regioner har kommit olika långt i sin utveckling och många har en generellt negativ attityd till entreprenörskap. Det finns mycket att lära av de mognare EU-länderna, menar redaktörerna, men varnar samtidigt för att kopiera strategierna rakt av.

Titel: Entrepreneurship, Innovation and Regional Development
Författare: David Smallbone, Markku Virtanen & Arnis Sauka
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-1-78536-554-6


Mest lästa artiklar nu