Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatKombinationen av oberoende och en liten, snabbrörlig organisation är ett par av våra styrkor
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

The Disruption Dilemma

av Joshua Gans

The Disruption DilemmaI dag beskrivs allt och inget som disruptivt. Företagsledare som tidigare inte såg disruption som ett hot är i dag livrädda för den – utan att riktigt veta hur de ska agera. I The Disruption Dilemma vill Joshua Gans återerövra begreppet som Clayton Christensen myntade 1997. Det handlar om en risk som etablerade företag möter, och som inte försvinner genom att man fortsätter göra det man är bra på. Gans identifierar två huvudrisker: Att undervärdera nya banbrytande innovationer som förändrar vad kunderna vill ha, respektive att inte klara av att ställa om organisationen för att konkurrera med det nya. Han ger även förslag på hur disruption kan hanteras. Att skapa oberoende interna ”disruptionsavdelningar” räcker sällan. Det finns ett dilemma i att en sådan avdelning inte kan vara helt oberoende samtidigt som den är integrerad med resten av organisationen.

Titel: The Disruption Dilemma
Författare: Joshua Gans
Förlag: MIT Press
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-0-262-03448-7


Mest lästa artiklar nu