Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Kreativitet i förskolan

av Mirella Forsberg Ahlcrona

Kreativitet i förskolanÄr det bara konstnärer och reklamare som är kreativa? Nej, menar Mirella Forsberg Ahlcrona. Med boken Kreativitet i förskolan vill hon väcka en diskussion om förskolepedagogernas ”osynliga” kreativa processer och deras betydelse i förskolans utbildningspraktik. Det som enligt pedagogerna själva ”inte är så märkvärdigt” är enligt författaren i allra högsta grad kreativt arbete och centralt i barns utveckling. Hon lyfter fram hur aktuell kreativitetsforskning kan vara en del i att förstå barns värld i relation till dagens samhälle. För i tider av ständiga barnprogram på tv och paddor – vilken funktion har då handdockor som pedagogiskt verktyg?

Titel: Kreativitet i förskolan
Författare: Mirella Forsberg Ahlcrona
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-44-10817-9


Mest lästa artiklar nu