Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Growing Urban Economies – Innovation, Creativity, and Governance in Canadian City-Regions

av David A Wolfe & Meric S Gertler

Growing Urban Economies – Innovation, Creativity, and Governance in Canadian City-RegionsStäder har en särställning när det gäller att driva tillväxt, innovation och mångfald. Growing Urban Economies – Innovation, Creativity, and Governance in Canadian City-Regions samlar resultat från ett sexårigt forskningsprojekt med fokus på stadsutvecklingen i Kanada. Kapitlen går igenom hur samspelet mellan sociala, politiska och ekonomiska faktorer ser ut i 13 kanadensiska stadsregioner av skiftande storlek. Redaktörerna David Wolfe och Meric Gertler slår fast att även de mest globaliserade ekonomiska aktiviteterna har djupa lokala rötter. Faktiskt mer så i dag än tidigare, och kanske framförallt i stadsregioner. I ljuset av detta menar Wolfe och Gertler att världens städer inte tilldelas de resurser som behövs för att utveckla sin fulla potential. Målet är att boken ska vara relevant för stadsutvecklingsintresserade även utanför Kanadas gränser.

Titel: Growing Urban Economies – Innovation, Creativity, and Governance in Canadian City-Regions
Författare: David A Wolfe & Meric S Gertler
Förlag: University of Toronto Press
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-1-4426-2944-8


Mest lästa artiklar nu