Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Entreprenörskap – individ, företag, samhälle

av Mikael Samuelsson & Anna Söderblom

Entreprenörskap – individ, företag, samhälleVarför uppkommer nya affärsmöjligheter? Hur kan de utvecklas? Och när bör de avvecklas? Mikael Samuelsson och Anna Söderblom går igenom hela den entreprenöriella processen i sin nya lärobok.

Från affärsmöjlighet till affärsidé till affärsmodell. Affären står i centrum när Mikael Samuelsson och Anna Söderblom kombinerar sina forskningsbaserade och praktiska kunskaper i boken Entreprenörskap – individ, företag, samhälle.

I introduktionskapitlet slaktas ett par seglivade myter: Dels den om att entreprenörskap är medfött, dels den om att entreprenören agerar som en ensam hjälte. När det är överstökat går författarna in på affärsmöjligheten och affärsmodellen. Hur uppstår möjligheter? Hur vet man om de håller? Är innovation alltid bättre än imitation? Och hur binder man ihop utbud, efterfrågan, produktion och konsumtion i en affärsmodell?

De beskriver hur man bygger starka team, löser kundens problem, sätter ett pris och bevakar konkurrenterna. I bokens fjorton kapitel ingår också avsnitt om exempelvis ekonomistyrning, finansiering, värdering och juridik.

”Att avsluta ett företag kan vara betydligt krångligare än att starta ett”, skriver Samuelsson och Söderblom i det sista kapitlet som handlar om att göra exit. Att avsluta ett företag kan vara en positiv händelse, där entreprenören gör vinst och företaget får nytt liv genom seriösa och pigga köpare.

En ofrivillig exit, där företaget kanske likvideras eller går i konkurs, kan leda till långsiktiga negativa konsekvenser för entreprenören, de anställda och andra intressenter. Därför är en planerad och strukturerad nedläggning alltid att föredra, konstaterar författarna.

Titel: Entreprenörskap – individ, företag, samhälle
Författare: Mikael Samuelsson & Anna Söderblom
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-44-08082-6


Mest lästa artiklar nu