Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Free innovation

av Eric von Hippel

Free innovationEric von Hippels senaste bok Free innovation handlar om konsumenter som utvecklar innovationer utan att få betalt av något företag. Boken har getts ut av MIT Press men går också, passande nog, att ladda ner alldeles gratis från författarens webbplats. Användardriven innovation är en växande företeelse, menar von Hippel, även om omfattningen av naturliga skäl är svår att uppskatta i ekonomiska termer. Och denna gräsrotsinnovation har både för- och nackdelar. Privatpersoner som tar fram innovativa lösningar på fritiden gör det för eget bruk, för att det är roligt eller för att de vill lära sig något. Eftersom det inte är kommersiella krafter som styr, skapas många innovationer inom områden som negligeras av vinstdrivande företag. Men av samma anledning får innovationerna inte den spridning som de förtjänar. Eric von Hippel konstaterar att det bästa vore om producenter och konsumenter kunde samarbeta för att skapa både samhälleligt och monetärt värde.

Titel: Free innovation
Författare: Eric von Hippel
Förlag: MIT press
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-0-262-03521-7


Mest lästa artiklar nu