Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

A Culture of Growth. The Origins of the Modern Economy

av Joel Mokyr

A Culture of Growth. The Origins of the Modern EconomyA Culture of Growth med undertiteln The Origins of the Modern Economy erbjuder en historisk förklaring till varför dagens ekonomiska landskap ser ut som det gör. Joel Mokyr kopplar samman ekonomisk historia med kulturutveckling och menar att många svar finns i det förmoderna Europa och i upplysningstiden. Den industriella revolutionen tog avstamp i innovationer som såg dagens ljus då. Den innovationsvågen berodde i sin tur på att en tillväxtkultur och ny ”marknad för idéer” hade tagit fart. Mokyr lägger stor vikt vid människors inställning. En skillnad mellan till exempel Europa och Kina, som också hade en hög teknologisk och intellektuell nivå, var att idéer kunde spridas här på ett annat sätt. Det fanns en tillåtande attityd som främjade kunskapsspridning. ”Kulturella entreprenörer” som Francis Bacon och Isaac Newton lyfts särskilt fram.

Titel: A Culture of Growth. The Origins of the Modern Economy
Författare: Joel Mokyr
Förlag: Princeton
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-0-691-16888-3


Mest lästa artiklar nu