Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives

av Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell & Roger Spear

Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic PerspectivesFörutsättningarna för välfärdssystemet har förändrats på senare år. I takt med det har intresset ökat för olika former av hybridorganisationer. Social Entrepreneurship and Social Enterprises fokuserar på hur fenomenen socialt entreprenörskap och social innovation har utvecklats i de nordiska länderna. I inledningskapitlet konstaterar redaktörerna Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell och Roger Spear att ekosystemet för socialt entreprenörskap ser annorlunda ut i Norden jämfört med på många andra håll, bland annat på grund av vårt starka välfärdssystem. De nordiska bidragen i boken är många. Bengt Johannisson tar i sitt kapitel upp socialt entreprenörskap som lärandemiljö för universitetsstudenter. Yvonne von Friedrichs och Anders Lundström skriver om betydelsen av socialt entreprenörskap på den svenska landsbygden.

Titel: Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives
Författare: Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell & Roger Spear
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-138-65626-0


Mest lästa artiklar nu