Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives

av Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell & Roger Spear

Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic PerspectivesFörutsättningarna för välfärdssystemet har förändrats på senare år. I takt med det har intresset ökat för olika former av hybridorganisationer. Social Entrepreneurship and Social Enterprises fokuserar på hur fenomenen socialt entreprenörskap och social innovation har utvecklats i de nordiska länderna. I inledningskapitlet konstaterar redaktörerna Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell och Roger Spear att ekosystemet för socialt entreprenörskap ser annorlunda ut i Norden jämfört med på många andra håll, bland annat på grund av vårt starka välfärdssystem. De nordiska bidragen i boken är många. Bengt Johannisson tar i sitt kapitel upp socialt entreprenörskap som lärandemiljö för universitetsstudenter. Yvonne von Friedrichs och Anders Lundström skriver om betydelsen av socialt entreprenörskap på den svenska landsbygden.

Titel: Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives
Författare: Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell & Roger Spear
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-138-65626-0


Mest lästa artiklar nu