Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Women’s Entrepreneurship in Global and Local Contexts

av Cristina Díaz-García, Candida Brush, Elizabeth Gatewood & Friederike Welter

Women’s Entrepreneurship in Global and Local ContextsKvinnors möjligheter att engagera sig i entreprenörskap ser olika ut i olika delar av världen. Tidigare forskning har ofta fokuserat på mikronivån, men nu kommer allt fler studier om hur kultur, strukturer och institutioner påverkar kvinnors företagande.

Forskarnätverket Diana International intresserar sig för kvinnors entreprenörskap. Forskarna samlas med jämna mellanrum på egna konferenser och har gett ut en rad böcker på förlaget Edward Elgar. Women’s Entrepreneurship in Global and Local Contexts är den femte i ordningen.

33 författare bidrar till bokens 14 kapitel som ger inblick i entreprenöriella förhållanden runt om i världen. Det handlar bland annat om socialt entreprenörskap i Kenya, innovativa affärsmodeller i Turkiet, finansiering av snabbväxare i USA, och företagsdrömmar bland studenter i Libanon.

Några av de frågor som diskuteras är hur entreprenörskapet i ett land påverkas av exempelvis lagar och regler på arbetsmarknaden, förekomsten av kvinnor på höga positioner i samhället, och statliga subventioner till vissa industrier – till exempel den traditionellt mansdominerade gruvnäringen. En slutsats är att med bredare definitioner av vad som är en innovation, blir fler kvinnor representerade i innovatörsstatistiken.

Malin Tillmar tar i sitt kapitel upp hur företagande män och kvinnor, verksamma i storstäder i Kenya, Tanzania och Uganda, resonerar kring för- och nackdelar med företagssamarbeten. Hon finner att de flesta entreprenörer undviker att samarbeta, av rädsla för att bli lurade. Men för entreprenörer som är kvinnor tillkommer en extra dimension: De behöver ha sin mans medgivande.

Titel: Women’s Entrepreneurship in Global and Local Contexts
Författare: Cristina Díaz-García, Candida Brush, Elizabeth Gatewood & Friederike Welter
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-1-78471-741-4


Mest lästa artiklar nu