Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativitet inom konstarterna

av Ingmari Cantzler

Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativitet inom konstarternaKreativiteten har sin grund i barndomen och därför har skolan en viktig uppgift i att se till att vi behåller vår nyfikenhet genom livet. Det menar Ingmari Cantzler i Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativitet inom konstarterna. I boken jämför hon entreprenörens kreativitet med konstnärens. Hon hittar likheter men också skillnader, och anser att de har mycket att lära av varandra. Cantzler efterlyser en större öppenhet inom företag och organisationer. ”Entreprenörers och skapande människors experimentella tänkande behövs mer än någonsin för att utveckla verksamheter”, skriver hon i inledningen. Hon funderar också över om det finns en kreativ personlighet, om alla behöver vara lönsamma, och över hur ett kreativt ledarskap ser ut.

Titel: Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativitet inom konstarterna
Författare: Ingmari Cantzler
Förlag: Norén & Slottner
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-88503-06-0


Mest lästa artiklar nu