Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe

av Niklas Elert, Magnus Henrekson & Mikael Stenkula

Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for EuropeHur kan innovatörer och entreprenörer stöttas, i Sverige och Europa? I boken Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europé identifieras nio viktiga områden där regelverket skulle kunna modifieras i syfte att bygga starkare entreprenöriella ekosystem: 1. Ägande, 2. Skatter, 3. Sparande, kapital och finansiering, 4. Arbetsmarknad och socialförsäkringar, 5. Produkt- och tjänstemarknader, 6. Konkurser och insolvens, 7. FoU, kommersialisering och kunskapsflöden, 8. Humankapital, och 9. Informella institutioner. Författarna Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula poängterar att institutionerna skiljer sig mellan alla EU-länder, och det finns inga enkla lösningar som passar alla. En reformprocess måste innehålla ett visst mått av experimenterande utifrån landets egna förutsättningar.

Titel: Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe
Författare: Niklas Elert, Magnus Henrekson & Mikael Stenkula
Förlag: Springer
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-3-319-55091-6


Mest lästa artiklar nu