Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Genus och företagande

av Madeleine Bonow & Paulina Rytkönen

Genus och företagandeSvenska Sällskapet för Antropologi och Geografis årsbok, Ymer, har getts ut sedan 1881. Varje upplaga handlar om ett avgränsat ämne, där årets har fått titeln Genus och företagande. I boken samsas berättelser om manikyrister i 1910-talets Stockholm med fäbodjäntor och hästföretagare. Malin Gawell har följt fyra organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter. Exemplen visar att socialt entreprenörskap både utmanar och skapar samhällsstrukturer. Det är därför ”i allra högsta grad politiskt.” Marcus Box och Tommy Larsson Segerlind skriver om hur genus påverkade nya företags överlevnad i Stockholm under 1900-talets första hälft. De visar att företag som grundades av fler än en person hade större möjlighet att överleva, och att chansen ökade ytterligare om en kvinna ingick i grundarteamet. Redaktörer är Madeleine Bonow och Paulina Rytkönen.

Titel: Genus och företagande
Författare: Madeleine Bonow & Paulina Rytkönen
Förlag: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-91-982150-2-1


Mest lästa artiklar nu