Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Research Handbook on Gender and Innovation

av Gry Agnete Alsos, Ulla Hytti & Elisabet Ljunggren

Research Handbook on Gender and InnovationInnovation har traditionellt setts som en manlig verksamhet, och inom forskningen har ett tydligt genusperspektiv saknats. Det är utgångspunkten för Research Handbook on Gender and Innovation. Redaktörerna Gry Agnete Alsos, Ulla Hytti och Elisabet Ljunggren skriver i inledningen att forskningen har börjat gro de senaste åren, men att fler studier inom området behövs. Forskningsfältet entreprenörskap ligger en bra bit före innovationsfältet. Kapitlen behandlar flera perspektiv, regioner och branscher med fokus på skärningspunkten innovation/genus: I små och nya företag, inom offentliga organisationer, samt inom exempelvis gruv- och skogsindustrin. Författarna visar att kvinnor absolut är involverade i innovation, men att kvinnors innovation fortfarande ses som ”annorlunda”. Det behövs en mer inkluderande innovationspolicy, är slutsatsen.

Titel: Research Handbook on Gender and Innovation
Författare: Gry Agnete Alsos, Ulla Hytti & Elisabet Ljunggren
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-1-78347-811-8


Mest lästa artiklar nu