Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

The Routledge Companion to Family Business

av Franz W Kellermans & Frank Hoy

The Routledge Companion to Family BusinessForskningsfältet familjeföretagande har växt de senaste åren. Boken The Routledge Companion to Family Business gör en djupdykning i den senaste forskningsbaserade kunskapen.

Vad vet vi om successionsprocesser i familjeföretag? Hur arbetar man med öppen innovation, styrning och socialt ansvar? Hur påverkar familjen sitt företag? Och vad händer när en konflikt blossar upp i styrelserummet? Det är några av de många frågor som diskuteras av de över 70 internationella forskare som har skrivit bokens 25 kapitel.

Bland dem finns några nordiska bidrag: Naveed Akhters kapitel handlar om familjeföretag som driver flera olika verksamheter, så kallat portföljentreprenörskap. Han identifierar ett tiotal forskningsmässiga gap inom ämnet, och menar att de är viktiga att fylla. Att ägna sig åt portföljentreprenörskap kan öka familjeföretagens överlevnadsgrad.

Anne Sluhan bidrar med en litteraturöversikt kring familjeföretags internationaliseringsmönster. Hon konstaterar att även om familjeföretag har många gemensamma drag, till exempel finansiell stabilitet och god tillgång till socialt kapital, söker de sig ut i världen på en rad olika sätt. Internationaliseringen verkar bero på företagsspecifika möjligheter och motiv.

Det tredje nordiska kapitlet är skrivet av Matthias Waldkirch och Mattias Nordqvist. De diskuterar rationalitet, godhet, moral och etik i familjeföretag utifrån etablerade teorier kring agency respektive stewardship. Forskarna menar att dessa teorier är otillräckliga för att beskriva beteenden inom familjeföretag, och efterlyser fler sociologiska och psykologiska studier i ämnet.

Titel: The Routledge Companion to Family Business
Författare: Franz W Kellermans & Frank Hoy
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-1-138-91911-2


Mest lästa artiklar nu