Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

A Research Agenda for Entrepreneurship and Context

av Friederike Welter & William B Gartner

A Research Agenda for Entrepreneurship and ContextOrdet kontext har fått ökad popularitet de senaste åren, både i det svenska språket och inom entreprenörskapsforskningen. Boken A Research Agenda for Entrepreneurship and Context handlar om hur sammanhanget, exempelvis tid, plats, och social ställning, påverkar entreprenören. Det första kapitlet har den klargörande rubriken The context of contextualizing context och är skrivet som ett samtal mellan bokens två redaktörer Friederike Welter och Bill Gartner, samt medförfattaren Mike Wright. De reflekterar bland annat kring sina personliga ingångar i ämnet, och vad ett ökat fokus på kontexten innebär för teoribildningen och forskningsmetodiken. Ytterligare 15 forskare bidrar till boken, däribland Howard Aldrich, Malin Brännback och Chris Steyaert. Simone Chlosta är både entreprenör och entreprenörskapsforskare, och berättar i sitt kapitel om sina erfarenheter av skilda kontexter.

Titel: A Research Agenda for Entrepreneurship and Context
Författare: Friederike Welter & William B Gartner
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-78471-683-7


Mest lästa artiklar nu