Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Familjedynastier. Så blev Sverige rikt

av Hans Sjögren

Familjedynastier. Så blev Sverige riktVi känner alla till namnen: Kamprad, Wallenberg, Stenbeck, Bonnier, Rausing. De svenska familjeföretagen går som tåget, och hör till de största i världen. Det är den dominerande företagsformen i Sverige, som står för en tredjedel av sysselsättningen och BNP. Många familjeföretag dör unga, bara tre procent överlever till fjärde generationen. Men de som överlever, och blir till stora familjedynastier, spelar alltså en mycket viktig roll för Sveriges välstånd och ekonomiska tillväxt. De ligger också bakom många banbrytande innovationer, och de flesta dynastier har sitt ursprung utanför storstäderna. I Familjedynastier. Så blev Sverige rikt tar Hans Sjögren upp familjernas motiv med företagandet, hur de har agerat genom åren och hur de har klarat av generationsskiften. Sjögren tar även upp exempel som Fazer och Maersk från övriga Norden i denna forskningsbaserade bok med populärvetenskaplig ansats.

Titel: Familjedynastier. Så blev Sverige rikt
Författare: Hans Sjögren
Förlag: Volante
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-91-88123-92-3


Mest lästa artiklar nu