Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Entrepreneurial Identity. The Process of Becoming an Entrepreneur

av Thomas N Duening & Matthew L Metzger

Entrepreneurial Identity. The Process of Becoming an EntrepreneurMoral, yrkesroll och beteende. Det är några av de pusselbitar som tillsammans formar en människas professionella identitet. Men hur blir man entreprenör? En person som startar ett nytt företag vet kanske vad en entreprenör gör, men hen vet inte vad det innebär att vara en, skriver Thomas Duening i introduktionskapitlet till Entrepreneurial Identity. The Process of Becoming an Entrepreneur. Tillsammans med Matthew Metzger är han redaktör för boken som innehåller bidrag från sex andra forskare varav en är svensk: Karen Williams Middleton. Hon och Anne Donnellon har skrivit ett kapitel om lärande, identitet och entreprenöriella vanor. De tar avstamp i en formell utbildningssituation och menar att det egna, informella lärandet om vad det innebär att vara entreprenör borde ges större plats. Genom att reflektera över sina känslor, värderingar och handlingar kan studenterna bli bättre entreprenörer.

Titel: Entrepreneurial Identity. The Process of Becoming an Entrepreneur
Författare: Thomas N Duening & Matthew L Metzger
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-78536-370-2


Mest lästa artiklar nu