Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Starting Up in Business Networks. Why Relationships Matter in Entrepreneurship

av Lise Aaboen, Antonella La Rocca, Frida Lind, Andrea Perna & Tommy Shih

Starting Up in Business Networks. Why Relationships Matter in EntrepreneurshipRelationer och nätverk är viktiga när man ska starta företag. Det håller nog de flesta med om. En ny bok med många nordiska bidrag fördjupar sig i ämnet.

Bra sociala relationer med relevanta aktörer är A och O för ett lyckat företagande. Inte minst nya företag är ofta helt beroende av interaktion med kunder, leverantörer, policymakare och universitet. Det är avgörande för en startup att knyta an till ett existerande nätverk och skaffa sig en position i det nätverket.

Boken Starting Up in Business Networks. Why Relationships Matter in Entrepreneurship fokuserar på just nya företags tidiga relationer med kunder och leverantörer.

Kapitlen tittar på olika delar av den här processen. Hur formas nätverken och på vilket sätt samarbetar startups med olika aktörer? Hur startar man företag med begränsade resurser? Hur skapar man legitimitet för sin startup och för sin nya, okända teknik?

Tommy Shihs och Alexandra Waluszewskis kapitel handlar om akademiska startups. De tar bland annat upp de skilda syner på värdeskapande som finns i universitetsvärlden respektive affärsvärlden. Att befinna sig i en akademisk miljö innebär ofta en automatisk koppling till ett policytungt nätverk. Det kan vara en fördel, men också en nackdel eftersom andra relationer inte tillåts att utvecklas på samma sätt.

Även Malena Ingemansson Havenvinds text handlar om en forskningsbaserad startup, med inblandade från både akademin och näringslivet. Hon visar att det inte är säkert att det räcker med generellt affärskunnande för att göra innovation av forskning. Även med specifik kunskap kan det vara svårt för externa spelare att engagera sig i innovationsprocessen på ett fruktbart sätt.

Redaktörer är Lise Aaboen, Antonella La Rocca, Frida Lind, Andrea Perna och Tommy Shih. Boken har getts ut av Palgrave McMillan och har ISBN 978-1-137-52714-1.

Titel: Starting Up in Business Networks. Why Relationships Matter in Entrepreneurship
Författare: Lise Aaboen, Antonella La Rocca, Frida Lind, Andrea Perna & Tommy Shih
Förlag: Palgrave McMillan
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-1-137-52714-1


Mest lästa artiklar nu